Mandag var fylkesordførerne, fylkesvaraordførerne og fylkesrådmennene fra Vest- og Aust-Agder i høringsmøte om forvaltningsreformen hos Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Til møtet hadde de to fylkeskommunene med seg et felles notat som oppsummerer de innspill de to fylkeskommunene kom med til stortingsmeldingen som komiteen nå arbeider med. Den skal ha klar en komiteinnstilling til Stortinget 27. april. Stortinget skal behandle innstillingen 10. mai. Les notatet her

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2007 | Skriv ut siden