-Vi stolte i fylkeskommunen over å være medeier og partner i dette flotte prosjektet. Det er blitt et fantastisk fint badeanlegg, og jeg må gratulere arkitekter og de som har stått for prosjektering og byggingen av anlegget. Det er blitt et kvalitetsanlegg!  Det er vel den største investeringen som er gjort i Lyngdal, og den har hatt store positive ringvirkninger i lokalt næringsliv. Jeg føler meg sikker på at dette blir en ny suksess for Lyngdal kommune, slik som for eksempel kulturhuset er blitt, sa fylkesordfører Thore Westermoen ved åpningen av det nye badeanlegget.

Fylkesordføreren viste til at fylkeskommunens politikere har bevilget totalt vel 26 millioner kroner til anlegget. -Fylkestinget har lagt vekt på at badet vil få stor betydning for utviklingen av fritids- og opplevelsestilbudet i kommunen – ja i hele regionen – og bidra til rekruttering, befolkningsutvikling og næringsutvikling i Lyngdal. Jeg er ganske sikker på at fylkestinget også har latt seg imponere av måten kommunen har organisert og gjennomført prosjektet på. Her er det utvist klokskap og oppfinnsomhet og ikke minst målbevissthet, sa han.
Storbassenget i Sørlandsbadet
Storbassenget i Sørlandsbadet
-Det har vært inspirerende å følge med hvordan prosjektet har gått fremover, hvordan en har drevet markedsføring, bygget allianser med nabokommunene og med private investorer, fått på plass finansiering, anbud og driftsavtaler. Dette er et prosjekt som har fenget folk, både i industrien handelsstanden, reiselivet, skoler og i det politiske miljøet. Godt gjort! Det er vel ingen andre som kunne gjort det bedre enn dere i Lyngdal, gode handelsfolk og kremmere som dere alltid har vært, sa Westermoen.
Fylkesordføreren sa han betrakter planene for driften som realistiske og konstaterte at anleggskostnadene er blitt som antatt. -Det at private bedrifter og personer gir Sørlandsbadet logounderskuddsgaranti for de første årene, er helt unikt. Nå må vi håpe at publikum strømmer til anlegget og opplever alle gledene og mulighetene som tilbys her. Sørlandsbadet har et stort oppland, og det utvides kraftig gjennom veiinvesteringene som er gjort og gjøres i Listerregionen.
-Jeg tror også Spangereidkanalen, som åpnes i juli i år, og satsingene vi gjennomfører i Hægebostad, Lista og Knaben vil bidra til økt besøk fra tilreisende. Det er veldig positivt at offentlige investeringer på ulike områder forsterker hverandre! Dette er i sannhet regionalutvikling, sa fylkesordfører Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2007 | Skriv ut siden