-I dag er organiseringen av de offentlige støttetiltak for næringsutvikling regionalt oppstykket og ikke organisatorisk samordnet. Det trenges nye grep. Regionreformen må innebære at tiltakene og ansvaret for næringspolitikken samles i de folkestyrte regionene. Sterke, utviklings­orienterte regioner må ha ansvar for alle virkemidler og tiltak i nærings­politikken på regionalt nivå, sa fylkesordfører Thore Westermoen i en tale til årsmøtet i Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag i helgen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. februar 2007 | Skriv ut siden