Kommunestyret i Grimstad drøftet tidligere denne uken en omorganisering av Agderrådets arbeidsutvalg. I saksfremlegget lå et forslag om at Grimstad, sammen med sju andre kommuner i østre Aust-Agder i et regionorgan kalt ”Øst i Agder 2015”, skal ha en felles representant i arbeidsutvalget. AP-representant Per Svenningsen ga klart uttrykk for at Grimstad vil få mer ut av å samarbeide med kommunene vestover. Ordfører Svein Harberg var, i følge Agderposten, betenkt over at ”Øst i Agder 2015” fremstilles som en av fem samarbeidsregioner på Agder. Han betegner det som et samtaleforum.

-Jeg er litt skeptisk mot dette ”Øst i Agder”. Jeg trodde 8K (red anm: tidligere åttekommune samarbeidet) var avviklet og at man skulle finne andre måter å jobbe regionalt på. Det hjelper lite å piske en død hest, sa Svenningsen. –Vi har aldri hatt noen debatt i kommunestyret om hvilken vei vi skal orientere oss. Det bør vi ha, sa Svenningsen.
Kommune vestover fra Grimstad: Lillesand, Birkenes og Iveland er sammen med fem kommuner i Vest-Agder, blant annet Kristiansand, med i regionorganet ”Knutepunkt Sørlandet” som driver et bredt samarbeid. For kort tid siden fattet kommunestyret i Lillesand vedtak om å søke overgang til Vest-Agder. Dette ble avvist fra statlig hold etter at fylkesmannen i Aust-Agder hadde anbefalt at Lillesands ønske ikke burde imøtekommes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. februar 2007 | Skriv ut siden