Forslaget gjelder for Sørlandet Sykehus HF og Oslo Universitetssykehus. På grunn av at Oslo Universitetssykehus omfatter flere landsdekkende funksjoner inviteres det til å oppnevne styrekandidater også til dette helseforetaket.

Basert på forslagene fra kommuner og fylkeskommuner vil styret i Helse Sør-Øst RHF foreta utvelgelse av styremedlemmer til de enkelte styrene i helseforetakene.

Saksbehandler i fylkesadministrasjonen: Rådgiver Steinar Knutsen, telefon: 38 07 46 19 / 916 85 861
Leder av fylkesutvalget: Fylkesordfører Terje Damman, telefon 905 19 670

Kristiansand 17. januar 2012
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen

Fu8-12a


– Vi har fått en bedre helsetjeneste. Ventetidene har blitt kortere og flere får behandling. Et godt eksempel er kreftbehandling hvor operasjoner nå foretas på færre steder. Flere kreftpasienter får det dermed bedre og lever lengre, sier helseministeren. Hun er også  glad for at psykiatrien har blitt prioritert, men understreker at man slett ikke er i mål på dette feltet.
I forskningsrådets rapport blir det også pekt på noen negative sider ved reformen. – En utfordring er å prioritere likt de pasientene som skal raskest under behandling. Her er det for store variasjoner mellom regioner og sykehus, sier helseministeren. Av rapporten går det nemlig fram at ventetiden har gått mest ned blant «lavere prioriterte pasientgrupper». Pasienter som det egentlig haster med har i realiteten måttet lide. Rapporten viser også at arbeidsmiljøet stort sett er bra, men også her er det store variasjoner som bekymrer helseministeren. -Det er viktig å involvere de ansattes organisasjoner ved omstillinger, er beskjeden fra Brustad. Hun varsler fokus på tiltak som kan redusere sykefraværet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. februar 2007 | Skriv ut siden