I fjor ble det satt i gang en ordning hvor fylkeskommuner og kommuner kan søke statlige midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak for å gjøre kollektivtrafikken tilgjengelig for funksjonshemmede. Ordningen er i hovedsak rettet mot bykommunene. For i år har Staten satt av en pott på 50 millioner kroner til ordningen. Fylkeskommunene er også gitt en rolle i å gi en innstilling med vurdering og prioritering av søknader innen eget fylke. I år prioriteres to prosjekter. Det ene omfatter tilrettelegging på Metroruten i Slettheia i Kristiansand og det andre tiltak langs trasèen for ”TAXUS” i Mandal.

I det ene prosjektet, som går ut på en helhetlig tilrettelegging knyttet til M3 i  Slettheia i metroKristiansand, omfatter dette ferdigstillelse av infrastruktur langs metroruten samt informasjon og markedsføring. Det samlede søknadsbeløpet er på 3.075.000 kroner fordelt på Kristiansand kommune med 3.000.000 kroner og Vest-Agder Kollektivtrafikk med 75.000 kroner.
Det andre prosjektet dreier seg om infrastrukturtiltak langs traseen for ”TAXUS” i Mandal til et samlet søknadsbeløp på 1.046.250 kroner. Dett er fordelt på Mandal kommune med 596.250 kroner og Statens vegvesen på vegne av Vest-Agder fylkeskommune med 450.000 kroner
De som står bak prosjektene vil gå inn med de nødvendige 25 prosentene av kostnadene som må til for å realisere prosjektene.
Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om fylkeskommunens administrative prioriteringer og hadde ingen innvendinger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2007 | Skriv ut siden