-Markeringen av byggestart for nytt teater- og konserthus i Kristiansand markerer starten på et nytt stort og viktig kapittel i historien om Sørlandet. Jeg er overbevist at dette huset vil få veldig stor betydning for kulturlivet og utviklingen i hele landsdelen.  Det er Valentinsdag i dag, da mange gir hverandre kjærlighetsgaver. Teater- og konserthuset Kilden blir en slik kjærlighetsgave til hele folket, som jeg håper og tror skal bli mottatt med stor takk i tidens løp, sier fylkesordfører Thore Westermoen som i dag deltok på byggestartmarkeringen på Odderøya..

Westermoen mener Kilden er en bekreftelse på at det er satset sterkt på kultur i vår landsdel.Kilden Bevilgningene – også til drift har vokst sterkt gjennom flere år. -Kilden er et synlig bevis på at vi tror kultur blir enda viktigere fremover for utviklingen av byen og hele landsdelen – ja det vil utvilsomt også spille en nasjonal rolle. Det nye teater- og konserthuset er et visjonært prosjekt – som ikke alle uten videre gir full støtte til fra starten. Men jeg vil peke på de veldig positive erfaringene en har gjort de seneste årene, både i Arendal og Lyngdal og flere steder.  Effekten av en slik arena som et kulturhus representerer har vært langt høyere enn forutsatt, sier fylkesordføreren.
-Kilden bør bli en kilde til glede - opplevelse og berikelse av våre liv, til kreativitet og utfoldelse, til næringsutvikling, til kunstneriske prestasjoner og nyvinninger. Derfor er dagen i dag en gledens dag. Jeg gratulerer på vegne av fylkeskommunen, og ønsker lykke til med realiseringen av hele landsdelens storstue, sier Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2007 | Skriv ut siden