Fylkesrådmannen fremmer nå forslag om å arbeide videre med "Frihavn-prosjektet" og at hovedutvalget oppnevner en person som politisk representant fra Vest-Agder fylkeskommune i styringsgruppa for Porto Franco – Kristiansand kulturelle frihavn

Hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø sa seg i møte i juni 2006 enig i at det arbeides videre med ”Frihavn-prosjektet” og at det fremmes ny søknad til Miljøverndepartementets verdiskapingsprogram basert på finansieringsplan og budsjett pr. 31.05.06
Under forutsetning av bevilgning fra Miljøverndepartementet og øvrige finansieringsparter, tar fylkeskommunen ansvar for prosjektledelse.
Innen utgangen av 2007 skal det foretas en rapportering av framdriften og økonomien i prosjektet før det tas stilling til fylkeskommunens videre engasjement.
NSM-utvalget mener det må opprettes en styringsgruppe for prosjektet med politiske representanter fra Kristiansand kommune og fylkeskommunen som arbeidsgruppen skal rapportere til i det videre arbeid. Utvalget ber om at det blir lagt fram forslag om dette om prosjektet blir godkjent av Miljøverndepartementet.
Frihavnsprosjektet fikk i oktober status som pilotprosjekt i Miljøverndepartementets/ Riksantikvarens verdiskapingsprogram på kulturminneområdet. Riksantikvaren bevilget kr. 180.000.- i des. 2006 og et prosjektsekretariat er under etablering.
Det opprettes ei styringsgruppe med 4 representanter, hvorav to representanter er politisk oppnevnt fra henholdsvis Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune, jfr. vedlagt skisse til prosjektorganisasjon.
Inntil styringsgruppa er på plass vil prosjektsekretariatet følge prosjektpresentasjonen datert 15.06.06 og budsjett m/ kommentarer datert 31.05.06. Arbeidet med lokaliseringsspørsmålene er prioritert nå i oppstartfasen.

av Peersen, Tor, publisert 1. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer