Regjeringen skal satse spesielt på jenter i årets tiltaksplan for realfag. – Vi har ikke gjort nok for å få jenter til å velge realfag, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på Realfagkonferansen 2007 i Tromsø i går. Han holdt et innlegg om "Undring, engasjement og kompetanse - realfag i norsk utdanning. De to viktigste temaene i talen var jenter og realfag og mange skoleeieres manglende forståelse for realfagkrisen.

- Næringslivet etterspør realfagkompetanse og har akutte behov. Skal vi lykkes i å rekruttere flere til realfag, kan vi ikke rekruttere så kjønnstradisjonelt som i dag. Vi er nødt til å bli bedre når det gjelder motivering av jenter til å søke seg mot realfag og gi dem faglige ambisjoner innen realfagene, sa Djupedal. - Det er ikke satt i gang tiltak nok, og mange av tiltakene som er satt i verk, har trolig større appell til gutter enn jenter, sa Djupedal.
Rekruttering skal være en hovedsatsing i årets tiltaksplan for realfagsatsing. Her vil jenter pekes ut som en viktig målgruppe. Regjeringen har satt av 0,5 millioner kroner til rekruttering av jenter til realfag, blant annet skal man styrke kvinneprofilen på nettstedene  http://www.velgriktig.no  Renatesenteret.no.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer