Regjeringen skal satse spesielt på jenter i årets tiltaksplan for realfag. – Vi har ikke gjort nok for å få jenter til å velge realfag, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal på Realfagkonferansen 2007 i Tromsø i går. Han holdt et innlegg om "Undring, engasjement og kompetanse - realfag i norsk utdanning. De to viktigste temaene i talen var jenter og realfag og mange skoleeieres manglende forståelse for realfagkrisen.

- Næringslivet etterspør realfagkompetanse og har akutte behov. Skal vi lykkes i å rekruttere flere til realfag, kan vi ikke rekruttere så kjønnstradisjonelt som i dag. Vi er nødt til å bli bedre når det gjelder motivering av jenter til å søke seg mot realfag og gi dem faglige ambisjoner innen realfagene, sa Djupedal. - Det er ikke satt i gang tiltak nok, og mange av tiltakene som er satt i verk, har trolig større appell til gutter enn jenter, sa Djupedal.
Rekruttering skal være en hovedsatsing i årets tiltaksplan for realfagsatsing. Her vil jenter pekes ut som en viktig målgruppe. Regjeringen har satt av 0,5 millioner kroner til rekruttering av jenter til realfag, blant annet skal man styrke kvinneprofilen på nettstedene  http://www.velgriktig.no  Renatesenteret.no.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer