SAMMENDRAG
Fylkeskommunen er storkjøper av transport fra mange transportører som ruteselskaper, NSB, drosjer og private. Vest – Agder (inkl VAK) kjøper transport for ca 25 millioner kroner pr år.  Aust – Agder oppgir at de kjøper for om lag 17 millioner kroner og med Sørlandets sykehus andel blir det et stort volum på transportkjøpet ca 82 millioner kroner pr. år. Med dette volumet vil kjøperen kunne oppnå meget god kvalitet til fordelaktig pris.
Avdelingen ønsker kort og godt at disse tre partene skal framstå som en kunde og basere sitt transportkjøp på vanlig forretningsmessige prinsipper som gjelder for slike kjøp.
BAKGRUNN FOR SAKEN
Sørlandets sykehus Helseforetak har i brev datert 5. oktober 2006 invitert Aust – Agder og Vest – Agder fylkeskommune til et samarbeid om innkjøp av transport. Fra brevet siteres;
” … Sørlandets sykehus HF kjøper årlig drosjetransport for ca 40 millioner kroner. De nåværende kontrakter ble inngått etter anbudskonkurranse sommeren 2005 og gjelder for 2006 og 2007. I løpet av høsten ønsker sykehuset å etablere grunnlaget for ny anbudskonkurranse våren 2007. I sum utgjør kjøring for det offentlige i hoveddel av inntektsgrunnlage for mange drosjeeiere i distriktene. Som største kunde har vi i fellesskap muligheter til å styre pris og kvalitet, og samtidig får våre valg konsekvenser for opprettholdelse av en desentralisert drosjestruktur. Vi ønsker med denne bakgrunn å diskutere med fylkeskommunene muligheter for samarbeid både om anskaffelsen og om hvordan vi kan forholde oss til rollen som storkunde…..”
Det har vært avholdt et samarbeidsmøte i Arendal 25. januar i år, og neste møtet er berammet til 14. februar 2007.
SAKSOPPLYSNINGER
Vi gjennomførte konkurranse med forhandlinger våren 2004. Ut i fra resultatet ligger vi under maksimalprisforskriften om kjøring med drosjebil. Avtalene ble fremforhandlet sammen med Vest – Agder kollektivtrafikk.
Nåværende prisavtaler går ut i løpet av 2007 og 2009. Det vil si at noen områder vil stå uten avtaler i løpet av kort tid. I andre områder vil avtalene løpe ennå noe tid. Vest – Agder kollektivtrafikk vil ha behov for forhandlinger i løpet av året for å få transportører i enkelte områder.
Kvalitetshåndbok for offentlig betalt drosjetransport ble utarbeidet i 1996 og denne er nå moden for oppdatering og modernisering og det er enighet blant de tre partene om det skal utarbeides felles kvalitetskrav for utførelse av transport for fylkeskommunene og helseforetaket.
VURDERINGER
Avdelingen har i flere omganger vært i kontakt med helseforetaket for å få undersøkt om det er et ønske om å samordne den offentlige kjøp av transport på en bedre og mer effektiv måte. Initiativet fra helseforetaket bekrefter dette. Samtidig er det nyttig at Aust – Agder fylkeskommune ser nytte av samarbeid om dette.
Vi tar sikte på å komme tilbake med ytterligere opplysninger om status og det videre samarbeidet med Aust – Agder fylkeskommune og Sørlandet Sykehus HF.
Vi fremmer med dette forslag til vedtak som gjengitt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer