Forslag til bruk av forskningsfondene på Agder

De siste årene har det vært en økende interesse for utbygging av mikro-, mini- og småkraftverk i Sirdal kommune. Kommunen har igangsetting prosjektet ”Helhetlig planlegging av småkraftverk” som har to hovedmål. Det ene er å få frem en best mulig oversikt over potensialet for utbygging av slike kraftverk i kommunen. Det andre er å kartlegge øvrige verdier og interesser i de aktuelle utbyggingsområdene som grunnlag for vurdering av konfliktgrad i det enkelte prosjekt, og en helhetlig vurdering og planlegging. Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag behandlet prosjektet uttalte utvalget seg positivt til arbeidet i Sirdal kommune, men med noen merknader.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2007 | Skriv ut siden