Vige begrunner interpellasjonen med at FNs klimapanel forteller at vi er nødt til å redusere utslipp av klimagasser radikalt for å stanse temperaturøkningen på kloden. Der er to hovedutfordringer å gripe fatt i peker han på: Vi må redusere mengden av klimagasser vi selv slipper ut. Og vi må bidra til at utslipp av klimagasser reduseres i land som har lite ressurser til å håndtere utfordringen på egen hånd.
-Noen vil kanskje mene det er for ”lettvint” å betale for de klimagassutslipp en selv forårsaker, og at en slik gir seg selv god samvittighet. Men det bør likevel ikke hindre at en tar affære. Vi vet at kvotesystemet er viktig for å bidra til begrensning av utslipp globalt. Det tar heller ikke fra oss som bor i et av verdens aller rikeste land det moralske ansvaret for å gjøre noe selv, skriver Dag Vige i interpellasjonen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. februar 2007 | Skriv ut siden