Et enstemmig Storting vedtok allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Alle fylkeskommuner og kommuner har fått brev fra Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet om å få til en feiring av at det neste år er 100 år siden det historiske vedtaket. Fylkesutvalget gjorde det i dag klart at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til å delta i Stemmerettsjubileet 2013. Fylkesrådmannen og fylkesmannen i Vest-Agder har satt ned en felles komité for jubileet i samarbeid med kommuner. Gjennom denne vil fylkeskommunen være en aktiv partner. Fylkesutvalget satte i dag også av 290 000 kroner fordelt på to år til arbeidet i komiteen. På et senere tidspunkt vil fylkesutvalget ta stilling til en eventuell støtte til en større konferanse 11. juni 2013.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. februar 2007 | Skriv ut siden

Det skal opprettes en styringsgruppe for arbeidet med å lage et planprogram for ”Fylkesdelplan for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei”. Styringsgruppen skal fungere frem til planprogrammet er vedtatt. Fylkesutvalget valgte i dag fylkesordfører Thore Westermoen som medlem fra Vest- Agder fylkeskommune. Som varamedlem ble valgt fylkesvaraordfører Toril Runden. Fire kommuner i Vest-Agder inngår i planområdet: Sirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Åseral. Fylkesutvalget ber hver av disse kommune om å oppnevne et medlem med varamedlem til å sitte i styringsgruppen.