Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Magnhild Meltveit Kleppa sier til Bergens Tidende at hun kan tenke seg å slå sammen Hordaland og Rogaland til en region. - Eg trur at vi då kan få ein handterleg region, sier hun og legger til at hun ikke har tenkt gjennom alle sider ved en slik sammenslåing, for hun vil lytte til det som kommer frem i den videre prosessen. Hun uttrykker også at hun har liten sans for tanken om berre fem store regioner, etter mønster av helseregionene, slik de har blitt inndelt.

- Det viktigaste no framover blir å rydda opp i alt «dobbeltarbeidet» på fylkesnivå. Altfor mange saker som gjeld politisk skjønn høyrer i dag inn under Fylkesmannen, og må overførast til folkevalt styring. Det gjeld mellom anna saker som gjeld næringsutvikling, miljø og samferdsel, sier hun til avisen. Hun er lei seg for at Senterpartiet og SV under regjeringsdrøftingene ikke fikk med seg Ap i ønsket om å føre sykehussektoren tilbake til fylkeskommunen, slik det var før. - Det ferske vedtaket om å slå saman helseregion Sør og helseregion Aust viser at dagens modell ikkje gir god nok styring. Føretaksmodellen skulle aldri ha vore gjennomført, sier hun.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2007 | Skriv ut siden