Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune har gått sammen om å bygge et nytt hovedbygg for Listamuseet på Nordberg fort i Farsund. I fjor ble det gjennomført en begrenset idèkonkurranse for utvikling av noe av den eksisterende bygningsmassen med tilstøtende områder. En jury valgte i oktober i fjor en løsning kalt FORTISSIMO som ble levert av sivilarkitektene Arne Åmland og Nina Stokset Nilsen og kulturprodusent Alf Waage. I dag ga hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø klarsignal for en fremdriftsplan for å få byggeprosjektet gjennomført. Det ble også besluttet at  Erik Müller (SV) og regionalsjef Kjell Abildsnes skal være fylkeskommunens representanter i byggekomiteen.

Det er satt en kostnadsramme på byggeprosjektet på maksimalt 10 millioner kroner. Farsund kommune og fylkeskommunen skal være byggherre. Hovedbygget til Listamuseet skal eies av begge parter med like andeler. Farsund kommune har i sin økonomiplan budsjettert med 5 millioner kroner til bygget. Fylkestinget la ved behandlingen av fylkeskommunens økonomiplan i desember inn en tilsvarende sum.
Fylkeskommunen vil nå engasjere en prosjektleder for bygget. Byggekomiteen skal konstitueres. Prosjektlederen skal være sekretær for komiteen. Fylkeskommunen vil stille nødvendige kontorer til disposisjon på Nordberg fort.  Det legges opp til at prosjektering av bygget kan startes opp snarest mulig, slik at oppstart på byggeprosessen kan bli i løpet av senhøsten 2007.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2007 | Skriv ut siden