-Jeg har fått opplyst at med det antall reiser som foretas på ungdomskortene betales det i gjennomsnitt rundt sju kroner per reise. Jeg vil driste meg til å si at dette er en akseptabel pris. Men Agder Kollektivtrafikk AS må også vurdere dette i sin markedsvurdering, og om det eventuelt finnes en økonomisk mulighet for å sette ned prisen på ungdomskort, svarte fylkesordføreren.

Fylkestinget gikk enstemmig inn for at Kleppes innspill om en prisjustering på månedskort skal oversendes til Agder Kollektivtrafikk AS for vurdering og at fylkespolitikerne får denne fremlagt senere.

Én av konklusjonene fra ekspertgruppen støtter antagelsen om at eksponeringen mot kvikksølv kan ha utløst såkalte kognitive funksjonsforstyrrelser. Blant de mange helseplagene flere tannhelsesekretærer sliter med er hukommelsessvikt, utmattelse, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.

- Dette er en viktig milepæl i arbeidet vårt. Det er første gang norsk forskning anerkjenner det mange tannhelsesekretærer har hevdet lenge, nemlig at det finnes en sammenheng mellom helseplagene deres og den eksponeringen de har hatt mot kvikksølv, sier Gerd Bang-Johansen, leder i Tannhelsesekretærenes Forbund på nettsiden til Parat. Forbundet vil ta initiativet til en forsterket dialog med myndighetene, blant annet for å få til en enhetlig behandling av disse sakene i trygdesystemet.

Ekspertgruppen som ledes av professor Bjørn Hilt fortsetter nå arbeidet, blant annet med å undersøke forekomsten av misdannelser på barn av tannhelsepersonell. Det vil komme en oppfølgingsrapport senere i år.
-Vi som kjenner arbeidsmiljøet på tannklinikkene og har sett kollegaer bli syke har sett en klar sammenheng mellom kvikksølveksponering og helseskader. Det har vært ført en tøff kamp mot myndighetene og helsevesenet i mange år som ikke har sett sammenhengen mellom arbeidsmiljøet på tannklinikkene og helseskader, sier Solveig Kjelland Larsen. Hun er opptatt av at de som er syke må kontakte lege. –Viser det seg at eventuelle skader eller plager kan dokumenteres å være yrkesskader vil neste skritt være å få klarlagt eventuell yrkesskadeerstatning. Hvordan dette praktisk skal skje vil avhenge også av rapporten som kommer senere i år, sier hun.

Les hele rapporten her:

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2007 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)