Fylkeskommunen gir nå tilbud om videregående opplæring ved seks opplæringssteder i Listerregionen og dette skal ikke det endres ved nå. Videre skal spørsmålet om sammenslåingen av videregående skoler i regionen utsettes til 2009 etter at utdanningsreformen Kunnskapsløftet er gjennomført. Det besluttet hovedutvalg for kultur og utdanning i dag. Det ble også vedtatt at hovedutvalget på et senere tidspunkt vil få på bordet en sak fra fylkesutdanningssjef Eva Bergh om ulike modeller for fastsettelse av tilbudsstrukturen ved de fylkeskommunale videregående skolene.

Reformen ”Kunnskapsløftet” ble innført på VG1 - første året - i videregående opplæring høsten 2006. Høsten 2007 vil VG2 følge nye planer og høsten 2008 endres VG3 og opplæring i bedrift. Reformen innebærer strukturelle, innholdsmessige og økonomiske endringer som er av betydning for organiseringen av opplæringstilbudene i videregående opplæring. Det har derfor blant annet vært drøftet ulike sider ved organiseringen av skoletilbudet i Listerregionen.
Administrasjonen fremmet første gang en sak om dette i fjor vinter og da også med bakgrunn i endringen ny E 39 medfører med hensyn til reisetid mellom de ulike opplæringsstedene, reformen Kunnskapsløftet og en situasjon der to skoler var uten rektor. Det ble foreslått at alle opplæringssteder skulle opprettholdes, men at undervisningstilbudene skulle organiseres i tre skoleenheter, ”Lister øst”, ”Lister Vest” og Sirdal. Dette har ikke vunnet frem hos fylkespolitikerne.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer