2. og 3. mai arrangeres URO-konferansen i Fønix kino i Kristiansand. URO er konferansen om hvordan prestasjonskrav, fleksibilitet, uavhengighet og ønske om mening påvirker ungdoms psykiske helse og kulturelle uttrykk. Konferansen ønsker å samle ulike yrkesgrupper fra skole-, helse- og sosialsektoren, andre etater, det frivillige organisasjonslivet, helse- og kulturpolitikere og andre som møter ungdom i sitt virke. URO-konferansen er utviklet av Sørlandet Sykehus HF Avdeling for Barn og Unges psykiske helse i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune - regionalutviklingsenheten og Kristiansand Katedralskole.

URO er konferansen om hvordan prestasjonskrav, fleksibilitet, uavhengighet og ønske om mening påvirker ungdoms psykiske helse og kulturelle uttrykk.
-Vi har en tiltakende følelse av kaos. Det fører til mange kortsiktige tanker. Vi går inn i en fremtid som er mindre preget av "ordning og reda", sier tidligere direktør i Opinion AS Paal Fure som er en av hovedinnlederne. -Er ungdommers liv en kontinuerlig catwalk der det ytre skygger for det indre og identiteten blir bekreftet gjennom forfengelighetens All Time High, spør han.
Har ungdom i dag så mange valgmuligheter at de blir paralyserte av frykt for å ta de gale valgene? Hvilke muligheter og begrensninger har ungdom i et døgnåpent samfunn, hvor man er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 dager i året – uavhengig av tid og rom? Hvordan skaper man trygghet hos ungdom som vokser opp i et samfunn med stadig større fokus på frykt for synlige og usynlige trusler?
 
URO-konferansen er konferansen om ungdom og tiden vi lever i. Og om hvordan tiden vi lever i påvirker ungdoms psykiske helse og kulturelle uttrykk. Uro-konferansen er konferansen som gir deltakerne kunnskap om fremtiden, for bedre å møte dem som er fremtiden.
 
Arrangørene ønsker å skape en årlig konferanse som gir mulighet for kunnskap og erkjennelse gjennom opplevelse. Gjennom film, teater, dans, musikk, foredrag og parallellsesjoner vil ungdom, kultur og psykisk helse bli belyst.
URO-konferansen har eget nettsted www.uro-konferansen.no hvor en finner program, praktiske opplysninger og påmeldingsskjema.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. februar 2007 | Skriv ut siden