Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i dag enstemmig at opplæringstilbudet ”Fleksibel yrkesopplæring for voksne” skal endres fra prosjekt til vanlig drift. Hovedutvalget setter imidlertid som forutsetning at det foreligger en gjensidig forpliktende avtale som involverer NAV, Kristiansand kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune ved utdanningsavdelingen i et driftsdopplegg. Målet for prosjektet har vært å gi et tilpasset tilbud om yrkesfaglig opplæring med sikte på inkludering i arbeidslivet. Det legges opp til opptak av nye søkere fra august/september 2007. Oppstart forutsetter rundt 25 deltakere. Fylkeskommunen vil bidra med inntil 400.000 kroner for.

Det er gjennomført to prosjekter i perioden 2001 -2007 med i alt 56 deltagere med fullført opplæring. Begge prosjektene har bidratt til systematisk kompetanseheving, blant annet gjennom erfaringsdeling.
Prosjektet ”Fleksibel yrkesopplæring for voksne” er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Kristiansand kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Partene har bidratt økonomisk, faglig og praktisk. Prosjektet startet opp i 2004 og er en videreutvikling av erfaringer fra det tidligere prosjektet ”Enslige forsørgere”.
Målgruppen består av personer som på grunn av ulike forhold er avhengig av hjelp og støtte for å være i stand til å skaffe seg den utdanning som er nødvendig for å kunne forsørge seg selv og ofte også sine barn. Disse personene er ofte enslige forsørgere.
Samarbeidspartnerne ser at arbeidsformen har vært svært god og målrettet for deltakerne, og ønsker å formalisere forsatt drift av tilbudet i form av en forpliktende avtale mellom partene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer