Vest-Agder fylkeskommune har fått ansvar for naturfagredaksjonen og deltar i norskredaksjonen for Nasjonal digital læringsarena. Redaktør for naturfag er lærer Reidar Kyllesdal på Vågsbygd videregående skole i Kristiansand. Redaksjonsmedlemmer og produsenter i deltidsengasjementer kommer fra Kvadraturen skolesenter i Kristiansand og Vennesla videregående skole. Det kan bli aktuelt at lærere fra andre skoler vil bidra til produksjon av innhold for noen emner.

Stortinget bevilget over revidert nasjonalbudsjett i fjor 50 millioner kroner til digitale læremidler for den videregående skolen. Forutsetningen var at midlene brukes til kjøp av digitale læremidler og til lokal utvikling av digitale læremidler.  Alle fylkeskommunene, med unntak av Oslo, har sammen søkt om midler og fått tilsagn om 17 mill til prosjektet. Av disse ble kr 2 mill. gitt til prosjektorganisering og kr 15 mill til utvikling og kjøp av innhold. Midlene som skal gå til innhold vil ikke bli endelig tildelt før Kunnskapsdepartementet har godkjent en prosjektplan.

Målet for en ”Nasjonal digital læringsarena”  er at den skal sikre kvalitet, omfang, bredde og tilgjengelighet i tilbudet av digitale læremidler. Til skoleåret 2007-2008 skal det igjennom prosjektet tilbys digitale læremidler som dekker læreplanene i norsk og naturfag VG1.

Utviklingen av digitale læremidler for disse to fagene skal danne grunnlag for utarbeidelse av digitale læremidler og fagnettsted for alle fag i videregående opplæring.

                                                                 

Prosjektet vil ha flere positive effekter. Det vil bidra til å både fremme delingskulturen i skolen og til å utvikle skolene som lærende organisasjoner. Det skal øke bestillerkompetansen til skoleeier og fagmiljø knyttet til videregående opplæring. Det vil bidra til en sterkere grad av tilpasset opplæring og øke lærernes kompetanse i bruk av digitale læremidler i undervisningen. Videre vil det muliggjøre at digitale læremidler kan erstatte tradisjonelle lærebøker. Og, ikke minst vil det, være et tiltak for å nå målet om gratis læremidler i videregående opplæring.

av admin, publisert 28. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer