Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i dag et forslag fra fylkesrådmannen om fortsatt satsing på bærbare PCer for elever i videregående opplæring. Hovedutvalget vedtok fylkesrådmannen forslag om at det bevilges 4,7 millioner kroner til denne satsingen i 2007. Bakgrunnen for forslaget er at Kunnskapsløftets krav til digital kompetanse i den videregående skolen forutsetter god tilgang på datautstyr, samtidig som prinsippet om gratis læremidler innebærer at elevene ikke skal betale utstyret fullt ut selv.

av Holthe, Åse, publisert 30. mars 2007 | Skriv ut siden