Kirkens SOS i Agder har søkt Vest-Agder fylkeskommune om 75 000 kroner i driftsstøtte for 2007. Fylkesutvalget besluttet tirsdag enstemmig at søknaden skal imøtekommes. Beløpet er det samme som det fylkeskommunen bidro med i fjor. Organisasjonen har mottatt driftsstøtte fra fylkeskommunen hvert år siden 2001. Kirkens SOS i Agder er en frivillig og selvstendig, døgnåpen diakonal krisetjeneste, tilknyttet sammenslutningen Kirkens SOS i Norge.

Organisasjonen opplyser i søknaden at Kirkens SOS i Agder i fjor besvarte 16 644 henvendelser. Virksomheten er en selvmordsforebyggende og også akutt krisetjeneste. Den tilbyr en følelsesmessig førstehjelp og et menneske å snakke med når livet er som verst.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2007 | Skriv ut siden