Det arrangeres parallelle konferanser i kulturhusene i Arendal og Kvinesdal. Begge steder blir det faglige innlegg, erfaringsformidling og flotte kulturinnslag. I Kvinesdal skal statssekretær Mette Gundersen være konferansier. I Arendal ledes arrangementet av Kristin Lundby fra Arendal kommune.
Programmet i Kvinesdal 
 • Kjønn og arbeidsliv i Agder
 • Kvinner på topp - flere kvinner i lokalpolitikken
 • Sørlandsreligion - fremmende eller hemmende i forhold til kvinners likestilling?
 • Likestilling i et globalt perspektiv
 • Likestillingsperspektiv på arbeidslivet i Norge
 • Apeller
 • Utfordringer i likestillingsloven
 • Kulturinnslag bl.a. Olav Grenstad

DIREKTE TIL PÅMELDING KVINESDAL KULTURHUS

Hvordan komme til Kvinesdal?
Vi oppfordrer deltakere til å ta 8. marstoget fra Kristiansand. Vi møtes på stasjonen kl 08.00. Tog tilbake fra Kvinesdal kl 16.08. Felles buss t/r kulturhuset - stasjonen. Gratis transport.
KONTAKTINFORMASJON
 • Kommunalsjef Camilla Dunsæd, Kvinesdal kommune 38 35 77 00
 • Kommunalsjef Anna Hjeltnes, Arendal kommune 37 01 30 00
 • KS Agder v/ konsulent Anne Lise Pedersen 48 01 77 82 eller rådgiver Imi Vegge 99266841
 • Rådgiver Lisbeth Reed, Vest-Agder fylkeskommune 38 07 45 08
  All verdens kvinner på Agder-banner

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. februar 2007 | Skriv ut siden