Avisen har flere ganger tatt til orde for at Rogaland bør være sammen med Aust- og Vest-Agder i en region når norgeskartet skal tegnes på ny. I lederen uttrykkes det at en region av bare de to agderfylkene blir for liten Redaktøren skriver at han ser det som sunt for samarbeidsklimaet mellom Aust- og Vest-Agder at det kom en befolkningsmessig kraft inn i regionaliseringen. -Også for Rogaland er det etter vår oppfatning mer positivt å tilhøre en sørvest-region fremfor en vestlandsregion som helt naturlig kommer til å velge Bergen som hovedsete. Slik sett er Stavanger, Kristiansand og Arendal mer jevnbyrdige når funksjoner skal fordeles, skriver redaktøren

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden