Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i møte 29.3. et forslag fra fylkesrådmannen om fortsatt satsing på bærbare PCer for elever i videregående opplæring.

Hovedutvalget vedtok fylkesrådmannen forslag om at det bevilges 4,7 millioner kroner til denne satsingen i 2007. Bakgrunnen for forslaget er at Kunnskapsløftets krav til digital kompetanse i den videregående skolen forutsetter god tilgang på datautstyr, samtidig som prinsippet om gratis læremidler innebærer at elevene ikke skal betale utstyret fullt ut selv.
Bærbar PC er valgt fordi Kunnskapsløftet forutsetter at elevenes læringsarbeid foregår på ulike arenaer, og ikke bare i et klasserom eller datarom. Når IKT skal integreres i alle fag, må elevene ha tilgang på PC i verksted, bibliotek, grupperom, klasserom osv. For å kunne drive med skolearbeid hjemme, må de også ha tilgang til PC der.
Det har vært gjennomført forsøk med bærbar PC i to år. Fire skoler startet opp i 2005, og ytterligere tre kom med i 2006. En evalueringsrapport fra forsøket konkluderer med at bruk av bærbar PC og digitale læremidler er positivt i forhold til kvalitet, motivasjon og individuell tilpassing.
Planen er å kjøpe inn 1000 nye bærbare PCer av standard modell til Vg1-elever høsten 2007. I tillegg kommer 100 ekstra kraftige PCer til utdanningsprogram for medier og kommunikasjon. Samtidig må skolenes trådløse nettverk bygges ut for å håndtere det økte PC-volumet. Utstyret finansieres dels av elevene gjennom en egenandel, dels av den enkelte skolen og dels gjennom de ekstra midlene som er foreslått bevilget.

av admin, publisert 29. mars 2007 | Skriv ut siden