Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har besluttet at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 150.000 kroner som tilskudd til utarbeidelse av en tettstedsanalyse i Spangereid i Lindesnes kommune. I analysen vurderes utendørsarealene i hele Spangereid under ett, og det skal lages en tettstedsplan for området. Det skal fokuseres blant annet på trafikksikkerhet og kulturminner.  Det skal også utarbeides en formingsveileder der materialvalg er inkludert og i tillegg detaljplaner for enkelte områder.

Tilskuddet fra fylkeskommunen tilsvarer det beløpet kommunen har søkt om. Kommunen bidrar med et tilsvarende beløp.  Fylkeskommunen vil også bidra både med kompetanse i arbeidet.
Prosjektet er organisert ved at representanter fra kommune, politikere, velforeninger, skolen og næringslivet deltar på arbeidsmøter sammen med konsulenten, Grønn Strek. 
Prosjektet skal være avsluttet i løpet av 2007.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2007 | Skriv ut siden