Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte 1. mars et nytt regelverk om dekning av utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak. Det er satt av 5,5 millioner kroner til slike tilskudd for i år.

- Staten skal nå i langt større grad dekke utgifter til arkeologiske arbeider ved mindre, private tiltak. Jeg er svært fornøyd med at dette regelverket er på plass, og jeg håper det vil føre til at flere arkeologiske funn blir innrapporter, sier miljøvernministeren Helen Bjørnøy.
I kulturminneloven heter det at ved mindre, private tiltak skal staten dekke utgiftene, helt eller delvis, dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren. Dette kan være tiltak som bygging av egen bolig, garasje, vei etc.
I det nye regelverket legges det opp til flere endringer. Som hovedregel skal det gis full dekning når kriteriene i loven er oppfylt. Saksbehandlingen skal effektiviseres, og det skal gjøre en automatisk vurdering av dekningsspørsmålet i disse sakene.

- Jeg vet at det nye regelverket har vært ønsket og etterlyst av både tiltakshavere og av kulturminneforvaltningen, og jeg håper at det vil virke klargjørende og bidra på en positiv måte, sier Bjørnøy.
Det er for 2007 satt av 5,5 millioner kroner til slike tilskudd som forvaltes over Riksantikvarens budsjett. Det har tidligere kun unntaksvis blitt utbetalt tilskudd til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak.  Ordningen trådte i kraft 1.03.07.

av Stylegar, Frans-Arne, publisert 16. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer