Det er ikke noe motsetning mellom å satse på realfag og satse på språk. For å kunne løse noen av vår tids viktigste utfordringer trenger vi både høy realfaglig kompetanse og å kunne kommunisere med hverandre på tvers av landegrenser, sa Djupedal.
Regjeringens mål er å skape et samfunn der behovet for realfaglig kompetanse er dekket. Derfor er vi helt avhengig av at unge mennesker velger å fordype seg i naturvitenskaplige og teknologiske problemstillinger. Jeg vil derfor ikke gjøre slik jeg er blitt oppfordret til – nemlig å trekke tilbake tilleggspoengene vi har innført for å velge realfag. Det trykket som har vært, og er, på realfagene har nå endelig begynt å gi resultater. Det trykket skal vi holde oppe så lenge det er behov for det, sa Djupedal

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mars 2007 | Skriv ut siden