Samferdselsdepartementet har nå fordelt 50 millioner kroner i statlige tilskuddsmidler til tiltak for tilrettelegging av kollektivtransporten for alle brukergrupper. Tilskuddsordningen er en del av regjeringens handlingsplan for tilgjengelighetsprogrammet: BRA 2006-2009- bedre infrastruktur, rullende materiell, aktiv logistikkforbedring.". Vest-Agder fylkeskommune har fått full uttelling på sine søknader. Det er tildelt tilskudd til alle prosjekter som det ble søkt om fra fylkeskommunen. Prosjektene det dreier seg om skal gjennomføres i Kristiansand og Mandal.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2007 | Skriv ut siden