Våren 2004 ble det besluttet å etablere et eget kontor i Brussel for regionen Sørlandet. Sørlandets Europakontor var operativt i Brüssel januar 2005 som ett tre-årig prosjekt. Bakgrunnen var betydelig interesse hos lokale og regionale myndigheter og aktører. I dag besluttet fylkesutvalget enstemmig at  Vest-Agder fylkeskommune finansierer inntil 100 000 kroner av evalueringskostnadene under forutsetning av at de øvrige 200 000 kronene dekkes av Agderrådet og Aust-Agder fylkeskommune.

Etableringen av kontoret i Brüssel er forankret i regionens strategi for internasjonalisering og europeisk samarbeid. Kristiansand og Arendal kommuner er økonomiske bidragsytere. Sørlandets Europakontor er etablert som et prosjekt. Prosjektstyret mener det er nødvendig å foreta en evaluering av prosjektet når det nå går mot slutten av perioden. Europakontoret har ikke selv budsjett til dette, og prosjektstyret mener det bør finansieres av prosjekteierne.
Vestlandsforskning er valgt til å gjennomføre evalueringen for 300 000 kroner. Gjennomføringen vil ta rundt tre måneder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. mars 2007 | Skriv ut siden