Det legges opp til å etablere et opplæringstilbud innen VG2 bilskade, lakk og karosseri både på Lyngdal videregående skole og Kvadraturen skolesenter fra skoleåret 2007/2008. Det er nok søkere og det vurderes som realistisk at alle vil kunne få læreplass etter endt kurs. Faginnholdet i kurset er endret og kurset rekrutterer nå lærlinger til flere lærefag. Bilbransjen har gitt tydelig uttrykk for at de har stort behov for lærlinger og sagt seg villig til å bidra med finansiering av en ”lakkboks” på Kvadraturen skolesenter dersom tilbudet opprettes.
Etableringskostnadene til VG2 bilskade, lakk og karosseri på Kvadraturen skolesenter vil etter administrasjonens anslag bli på til sammen 2,7 millioner kroner..
Kristiansand Katedralskole Gimle, Vennesla videregående skole, Mandal videregående skole og Kvinesdal videregående skole må ombygges slik at skolene kan ta i mot aktuelle søkere med særskilte behov. Omkostningene ved tilrettelegging for alternativ opplæring utgjør til sammen 7,85 mill. etter et administrativt anslag
Det legges opp til at opplæringstilbud VG1 musikk, dans, drama ved Lyngdal videregående skole opprettes fra skoleåret 2008/2009 under forutsetning av at det er nok søkere til tilbudet. Hovedutvalget vil at det skal tas kontakt med Lyngdal kommune med anmodning om leie av egnede lokaler til skolens drift. Kommunen bør også utfordres når det gjelder andre kostnader knyttet til oppstart av dette tilbudet.

av admin, publisert 30. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer