Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i går orientert om utviklingsplanene for et nytt prosjekt knyttet til Havnekvartalet i Kristiansand som ligger mot havnen mellom Tollbodgaten og Rådhusgaten. Eiendomsutvikler Jon Bjørgum fra Havnekvatralet Eiendom AS og prosjektleder Kari P. Kleppe presenterte planene om å utnytte de 10 000 kvadratmetrene  til kulturbasert næring og aktivitet. Det tidligere industrilokalet USF Verftet i Bergen, som med suksess har vært tatt i bruk på tilsvarende måte, har vært inspirasjons- og referansekilde til prosjektet som nå utvikles i Kristiansand.

Noe under halvparten av arealene i bygget er tenkt benyttet til kulturbaserte aktiviteter. En omtrent tilsvarende andel skal etter planen brukes til kontorer og produksjonslokaler og leies ut. I fellesarealer er det innpasset fire fem serveringssteder og to takterrasser til samme formål. Eiendomsselskapet ønsker også å få plass til et kongressenter i kvartalet i et nytt byggetrinn på sjøsiden. Over femti næringsbaserte kulturaktiviteter har til nå signalisert at de ønsker å etablere seg i Havnekvartalet snarest mulig.
 
Jon Bjørgum og Kari P Kleppe
Jon Bjørgum og Kari P Kleppe
Kristiansand kommune er nå kommet sterkt inn i prosjektet gjennom at kommunen har overtatt prosjektstyringen blant annet fordi utvikling av både en rytmisk scene og et internasjonalt senter ligger som viktige satsinger for kommunen. Fylkeskommunen er også involvert i dette ved at assisterende fylkesrådmann Tore Berntsen og kultursjef Anne Tone Hageland deltar i utredningsvirksomheten.
Prosjektleder Kari P. Kleppe opplyste at Kristiansand bystyre i juni vil ta endelig stilling til kommunens videre deltakelse i prosjektet. Det fremkom signaler om at det vil være nødvendig å få etablert prosjektet som et partnerskapsopplegg hvor både næringsliv, kommune og fylkeskommune medvirker.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2007 | Skriv ut siden