-Mandal er nå en industriby i transformasjon. Kulturinstitusjonene i byen er slitne, sa ordfører Åse Lill Kimestad da hun i dag orienterte fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning om planen for å få reist et regionalt kulturhus i sentrum. Går det som kommunen ønsker er det håp om at det nye kulturhuset kan stå ferdig i 2010 eller 2011 på en del av en 20 mål stor industritomt ved Mandalselva som kommunen kjøpte for et par år siden. Hun ser for seg at fylkeskommunen bidrar økonomisk til realisering av prosjektet.

Ordføreren karakteriserte Mandal som en by med et rikt kulturliv med et meget aktivt miljø blant amatører og frivillige. Forholdene for de profesjonelle utøverne anser hun imidlertid som elendige.
Jon Grindland og Åse Lill Kimestad
Hovedutvalgsleder Jon Grindland og Åse Lill Kimestad
Mye av kulturvirksomheten skjer på arenaer hvor idretten setter premissene. Det har vært arbeidet i flere år for å få et kulturhus i Mandal og det er samlet opp fondsmidler. Gjennom en bred prosess har en nå utredet en løsning. En rekke aktører har deltatt på informasjons- og inspirasjonsmøter.
Strategien nå er å løse utfordringen i et samspill mellom kultur og næring. Kulturaktivitet vil gjøre området interessant for næringsvirksomhet og for kunstnere. En ser for seg etablering av hotell, restauranter, forretninger og kulturbasert virksomhet. Kommunen vil selge deler av tomteområdet til dette. Overskuddet av salget vil bli benyttet til finansiering av huset. Kalkylene viser at prislappen kan bli på 165 millioner kroner pluss mva. Når tomtesalgsinntektene er fratrukket vil det være behov for henimot 100 millioner kroner i offentlige tilskudd.
Ordfører Kimestad uttalte at det selvsagt er ulike meninger om hva kommunen skal satse på.- Vi kan ikke bare fremstå som en by som tilbyr omsorgsplasser. Vi må være en by som blomstrer og er attraktiv å leve og arbeide i. Det er soleklart at det nå er Mandals tur, sa ordføreren.  
Ordfører Åse Lill Kimestad orienterer om kulturhusprosjektet i Mandal
Ordfører Kimestad orienterer om kulturhusplanene

av admin, publisert 29. mars 2007 | Skriv ut siden