-Råd for funksjonshemmede vil være en instans i den politiske prosessen som vi ønsker å bruke. Arbeidet i rådet må legges til rette økonomisk og ressursmessig og sikres en plass i vedtaksprosessen som gjør innflytelsen reell. Brukermedvirkning er ønskelig i mange komiteer og utvalg, sa fylkesordfører Thore Westermoen da han i dag åpnet Vest-Agder råd for funksjonshemmedes vårkonferanse i Fylkeshuset i Kristiansand. Rundt femti deltakere var med på konferansen for å drøfte temaet: Lovpålagte råd for funksjonshemmede – hva betyr det for din kommune og din organisasjon?

Westermoen pekte også på utfordringer knyttet til det å rekruttere medlemmer til rådene i kommunene og fylkeskommunene. -Det å etablere slike råd forutsetter engasjerte funksjonshemmede som kan og vil et ansvar på vegne av fellesskapet, understreket han.
Da forslaget om å lovfeste rådene var til uttalelse støttet Vest-Agder fylkeskommune dette. -Vi ønsker at de funksjonshemmede skal være med å påvirke samfunnsutviklingen, og være en pådriver og vakt for at våre miljøer, bygninger og transportmidler blir best mulig for flest mulig. Det handler om livskvalitet og utfoldelsesmuligheter, understreket Thore Westermoen.
Fylkesordføreren viste til arbeidet som er i gang med å lage en ny regionplan samlet for begge agderfylkene. I forbindelse med utvikling av en ny regionplan oppfordret han både de kommunale rådene og fylkesrådene til å diskutere med seg selv hvilken arbeidsmåte en bør ”legge i bunnen” for dette arbeidet. -Likestilling, inkludering, kultur og det sosiale aspekt vil være stikkord for mye av det som planen må inneholde. Folkehelse, kompetanse og det internasjonale arbeid vil være framtredene i planarbeidet. Innspill til strategier for utvikling av egen landsdel vil bli godt mottatt. Energi og miljø er naturligvis også sentrale begrep, sa Westermoen.
Vårkonferanse
Det var stor interesse for årets vårkonferanse i regi av Vest-Agder råd for funksjonshemmede

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mars 2007 | Skriv ut siden