av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mars 2007 | Skriv ut siden

I saken opplyser fylkesrådmann Tine Sundtoft hun registrerer en fortsatt økende interesse for fagskole-tilbudet.

Fylkestinget besluttet i juni å styrke Fagskolens virksomhet. For skoleåret 2013/14 igangsettes en ekstra deltidsklasse.

Saksbehandler: Rådgiver John Nelvik Lie, telefon 38 07 46 58
Leder av hovedutvalget: Olav Haavorstad, telefon 906 60 568

Kristiansand 21. august 2012
Informasjonstjenesten
Jan Torkelsen

Hku54-12a