Prosjektet ”Jenter og teknologifag” i Agder har fått Agderrådets likestillingspris for 2007. Vest-Agder fylkeskommune er en av partnerne som står bak prosjektet. De øvrige partnerne er NHO, LO og Aust-Agder fylkeskommune. Formålet med prosjektet er å bidra til økt interesse for teknologifag hos jenter, for å bedre tilgangen på kvalifisert arbeidskraft på lengre sikt.  Denne våren har prosjektet trukket jenter fra hele landsdelen til arrangementer hvor de får et innblikk i de muligheter som ligger i utdanning og karriere innen teknologiske fag.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. mars 2007 | Skriv ut siden