I går var representanter fra politisk og administrativt nivå i de seks Lister-kommunene og fylkeskommunen, sammen med næringslivsledere samlet i Flekkefjord. Sammen startet arbeidet med en strategisk næringsplan for Listerregionen. Regionplansjef John Stokkan, som er fylkeskommunens administrative representant i Listerrådet, sier at næringsplanen er et ledd i å oppfylle intensjonene i Listerplanen. Den vil bli en handlingsplan for hvordan en skal legge opp samarbeidet om prioriterte oppgaver innen næringsvirksomhet i Listerregionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mars 2007 | Skriv ut siden