Listerrådet har vedtatt å opprette en koordinatorstilling knyttet til Listerrådets arbeid og knyttet til det politiske løp i forbindelse med prosjekt Farsundsbassenget. Koordinatoren har vært i funksjon siden 1. desember i fjor. Det har vært ført samtaler med fylkeskommunen om dette og spesielt om støtte i forbindelse med arbeidet med Prosjekt Farsundsbassenget. Listerrådet har søkt fylkeskommunen om 450.000 kroner i tilskudd per år i to år.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft skriver i saksfremlegget at ansvaret for regionrådene og drift av rådene ligger til deltakerkommunene. Hun mener at det er kommunene som har ansvar for å etablere det ønskede og nødvendige administrative apparat og ressurser for at rådet skal fungere. Fylkesutvalget ga under behandlingen av saken uttrykk for at representantene deler denne oppfatningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2007 | Skriv ut siden