-Det regjeringen kommer med er visjonsløst. For lite makt og myndighet er foreslått overført, og det er for lite struktur i forslaget. Alt er basert på frivillighet. Forslagene blir sendt tilbake til fylkene. Dette koker bort i kålen. Nå må Stortinget ta grep, sier fylkesordfører i Hordaland Torill Selsvold Nyborg (KrF) til avisen Nationen om regionreformen som nå ligger hos Stortingets kommunal- og regionalkomite for at den skal legge frem sin innstilling til Stortinget 17. april. Stortinget behandler saken 10. mai dersom tidsplanen holder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mars 2007 | Skriv ut siden