Det midlertidige forbudet mot private skoler som har ønsket å etablere seg i Norge blir gjort permanent i en lov som legges fram i statsråd i dag. Med dette innfrir regjeringen løftet som ble gitt før valget i september 2005. -Vi har fra første dag sagt at vi vil stanse privatiseringen av skolen og den nærmest automatiske godkjenningen som skjedde under den forrige regjeringen. sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i følge Kommunal Rapport.

Utkastet til den nye privatskoleloven har vært på en omfattende høringsrunde. Rundt 180 organisasjoner tilknyttet skoleverket har sagt sin mening. Ifølge kunnskapsministeren er det bred støtte til den politikken regjeringen ønsker å føre på dette området.
Videregående skoler som bygger på livssyn og akseptert alternativ pedagogikk, vil fortsatt kunne få statsstøtte, slik de har fått det under frysperioden. Men kommersielle skolekjeder som John Bauer, Sonans og Akademiet blir varig ekskludert fra statsstøtte.
De privatskolene som var i drift da frysperioden ble varslet like etter valget, vil få drive videre med full statsstøtte, som tilsvarer 85 prosent av kostnadene. De skolene som ble hardest rammet av den midlertidige loven, var de som var blitt godkjent av Clemet, men som ennå ikke hadde startet opp. De blir fortsatt nektet statsstøtte og er dermed utestengt fra det norske skolemarkedet. - På en måte er vi tilbake til den praksisen som ble fulgt før det store frislippet, sier Djupedal i følge Kommunal Rapport.
Regjeringen støttes  av Elevorganisasjonen. - Fellesskolen er den viktigste forutsetningen for å sikre alle like muligheter til å lykkes i samfunnet. Derfor støtter vi regjeringens restriktive lovgiving, sier leder Jan Christian Vestre i Elevorganisasjonen i følge Kommunal Rapport.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer