Det midlertidige forbudet mot private skoler som har ønsket å etablere seg i Norge blir gjort permanent i en lov som legges fram i statsråd i dag. Med dette innfrir regjeringen løftet som ble gitt før valget i september 2005. -Vi har fra første dag sagt at vi vil stanse privatiseringen av skolen og den nærmest automatiske godkjenningen som skjedde under den forrige regjeringen. sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i følge Kommunal Rapport.

Utkastet til den nye privatskoleloven har vært på en omfattende høringsrunde. Rundt 180 organisasjoner tilknyttet skoleverket har sagt sin mening. Ifølge kunnskapsministeren er det bred støtte til den politikken regjeringen ønsker å føre på dette området.
Videregående skoler som bygger på livssyn og akseptert alternativ pedagogikk, vil fortsatt kunne få statsstøtte, slik de har fått det under frysperioden. Men kommersielle skolekjeder som John Bauer, Sonans og Akademiet blir varig ekskludert fra statsstøtte.
De privatskolene som var i drift da frysperioden ble varslet like etter valget, vil få drive videre med full statsstøtte, som tilsvarer 85 prosent av kostnadene. De skolene som ble hardest rammet av den midlertidige loven, var de som var blitt godkjent av Clemet, men som ennå ikke hadde startet opp. De blir fortsatt nektet statsstøtte og er dermed utestengt fra det norske skolemarkedet. - På en måte er vi tilbake til den praksisen som ble fulgt før det store frislippet, sier Djupedal i følge Kommunal Rapport.
Regjeringen støttes  av Elevorganisasjonen. - Fellesskolen er den viktigste forutsetningen for å sikre alle like muligheter til å lykkes i samfunnet. Derfor støtter vi regjeringens restriktive lovgiving, sier leder Jan Christian Vestre i Elevorganisasjonen i følge Kommunal Rapport.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mars 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer
 • Førerkort
  av jto, 25.06.19

  Enkelte kjøretimer blir ikke lenger regnet med i fraværsgrensen

  Les mer
 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer