Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø i dag ble orientert om innholdet i rapporten” Visjon og strategi for utviklingen av SørVestbanen” fikk de samtidig et viktig grunnlagsdokument for innspill til neste nasjonale transportplan. Rapporten vil danne bakgrunnen for det videre arbeid i Jernbaneforum Sør som består av fylkene Rogaland, Vest- Agder, Aust- Agder, Telemark og Vestfold. De fem fylkeskommunene har i mer enn ti år arbeidet med et hovedmål: å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

av admin, publisert 28. mars 2007 | Skriv ut siden