I forbindelse med fylkesutvalgsmøtet 11. april lanseres et nytt debattforum på fylkeskommunens nettside www.vaf.no. Her vil partiene som er med i fylkestinget legge til rette for debatt om tema de er opptatt av når det gjelder blant annet utviklingen av landsdelen i årene fremover. Alle som vil er velkomne til å si hva de mener om de temaene som tas opp og til å utfordre fylkespolitikerne med kommentarer, spørsmål eller innlegg. Debattforumet etableres både som en kommunikasjonsarena for valgkampen frem til fylkestingsvalget 10. september og som et tiltak for å styrke dialogen mellom fylkespolitikerne og innbyggerne.

av admin, publisert 30. mars 2007 | Skriv ut siden