Når Gimle videregående skole og Kristiansand katedralskole blir slått sammen til en skole til sommeren blir skolens navn Kristiansand katedralskole Gimle. Det besluttet flertallet i fylkesutvalget i dag. Et mindretall på to fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre gikk inn for navnet Gimle katedralskole. Derved ivaretar fylkespolitikerne både det tradisjonsrike katedralskole-navnet og praksisen om at skolenavnet skal gjenspeile skolens beliggenhet.

av admin, publisert 13. mars 2007 | Skriv ut siden