Nordisk transportpolitisk nettverk avholdt generalforsamling i Hanstholm i Danmark i november i fjor. Etter dette er det nå avklart og alle regionene på Jylland ønsker å delta videre. På generalforsamlingen signaliserte Telemark, Aust- Agder og Vest- Agder fylkeskommuner en klar vilje til å delta videre. Senere har også Rogaland og Møre og Romsdal gitt samme bekreftelse. Ingen norske fylkeskommuner har meldt fra at de ikke ønsker å delta i en videreføring.
På generalforsamlingen var det et sterkt uttrykt ønske om å opprettholde nettverket videre gjennom 2007.. Målet er å opprettholde en aktivitet på nivå med 2006. Det vil si at målet med nettverket er å videreføre arbeidet med å øke kompetansen på transportområdet og å sette regionene bedre i stand til å påvirke nasjonal og internasjonal politikk på området. Det betyr at nettverket vil arbeide tett sammen med transportgruppa i Nordsjøkommisjonen og være en plattform der politikk, næring og forskning møtes.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2007 | Skriv ut siden