Statsminister Jens Stoltenberg forsøker å kneble debatten om den nye regionreformen, men sentrale fylkespolitikere lover likevel omkamp på Arbeiderpartiets landsmøte som begynner 19. april, skriver Dagsavisen i dag. Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen (AP) i Buskerud uttaler at han hadde håpet at kommunalkomiteen på Stortinget ville ha ventet med å avgi innstilling i saken til etter Arbeiderpartiets landsmøte. Komiteen, som skal avgi innstillingen 17. april, kunne ha utsatt saken en uke eller to uten at det ville ha skapt problemer for stortingsdebatten 10. mai, sier han. -Vi følger den oppsatte planen., sier komiteens leder, Tore Hagebakken (AP).

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Fylkestinget drøftet i dag en oppsummering og konklusjon av en prosess som har pågått de seneste årene for å slå sammen Agder naturmuseum og botaniske hage IKS, Vest-Agder-museet IKS og Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum. Kunstmuseet har hele tiden motsatt seg en sammenslåing. Dette er igjen tilfelle etter en omfattende møtevirksomhet i vinter. Fylkestinget konstaterer at det for tiden ikke er grunnlag for å gjennomføre prosessen med å slå sammen de tre enhetene til ett museum. Fylkestinget ser samtidig positivt på at prosessen har ført til bedre samarbeid mellom museene, og ønsker at dette utvides videre fremover.