Dagens 21 län – tilsvarende fylkeskommuner - i Sverige bør erstattes med seks til ni regioner. Det foreslår en regjeringsoppnevnt Ansvarskommite som nylig har avgitt sin innstilling. Derved er debatten om mellomnivået i nabolandet kommet til et mer konkret nivå hvor en har et kvalifisert forslag å ta utgangspunkt i. Går forslaget igjennom tas det sikte på at de nye regionene vil være på plass fra 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden