0

Det forutsettes at elevene skal få beholde PCen etter endt skolegang, og skolen skal legge inn programvare som minker behovet for andre hjelpemidler, fremgår det av
Kunnskapsdepartementets webside.

Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler. Kunnskapsdepartementet mener det ikke er nødvendig å innføre en ordning med bærebare PCer for å nå målene i Kunnskapsløftet om digital kompetanse. Videregående skoler har en god dekning med datamaskiner i dag.

 Hvis videregående skoler innfører en ordning med bærbare PCer, skal skolen ha hovedansvaret for dette. Men vi mener at det ikke er urimelig å åpne for en viss egenandel. Elevene vil kunne bruke maskinene på fritiden, og vil få beholde den etter endt skolegang, sier Øystein Djupedal.

Hvis en elev har en bærbar PC fra før, kan denne brukes hvis den oppfyller gitte krav fra skolen.

Fra høsten 2007 vil det bli innført gratis læremidler for videregående trinn 2 (Vg2), fra høsten 2008 for Vg3 og fra høsten 2009 for Vg1. Elevene vil i tillegg få et ikke-behovsprøvet stipend på enten 800, 1800 eller 2600 kroner avhengig av utdanningsprogram og krav til læremiddel og utstyr. Fylkeskommuner som har egne ordninger i dag kan la disse løpe fram til det aktuelle klassetrinnet er innfaset i ordningen.

– Regjeringen åpner for at skoleeier kan kreve deler av kostnaden ved en bærbar PC, men det skal ikke være høyere enn den laveste stipendssatsen. Dette vil vi komme nærmere tilbake til. En forutsetning for dette er at skoleeier legger inn programvare som ordbok og kalkulator. Maskinen kan også erstatte kladdebøker, sier Øystein Djupedal.

av Peersen, Tor, publisert 16. mars 2007 | Skriv ut siden