Bakgrunnen for møtet med rogalandspolitikerne er at fylkesutvalgene i Vest- og Aust-Agder
Fylkesordførerne fra Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder på møte i Stavanger
Fylkesordførerne fra Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder på møte i Stavanger
på et møte i januar besluttet å sondere med Rogaland og Telemark mulige regiondannelser sammen med Agder. Selv om gårsdagens møte i Stavanger ikke gir grunnlag for stor tro på en fremtidig Agder-Rogaland region vil det sannsynligvis bli foretatt en ny sondering mellom Agder og Rogaland i mai.
Når det gjelder avklaringen med Telemark arbeides det med å få i stand et møte. En tidligere invitt fra Agder for et par år siden om et regionsamarbeid ble avvist. Den gang valgte Telemark heller Vestfold og Buskerud som partnere. Gjennom mediene er det nylig blitt kjent at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Telemark synes å åpne for at Agder blir med i en region sammen med Telemark pluss Vestfold og Telemark. Aust-Agders fylkesordfører Oddvar Skaiaa uttalte i møtet i Stavanger at han er positiv til å se på en løsning med Telemark. Han er imidlertid ikke innstilt på å være med i en større region som omfatter Buskerud og Telemark.
Fra felles fylkesutvalgsmøte i Stavanger
Fra felles fylkesutvalgsmøte mellom Rogaland og Agder-fylkene i Stavanger 19. mars

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. mars 2007 | Skriv ut siden