Staten har inngått ny rammeavtale med NSB med sterke føringer for kjøpsavtalene fremover. Rammene til offentlig kjøp er økt og tilbudet på strekningen Kristiansand - Oslo omfattes nå av det offentlige kjøpet.Avtalene sikrer derfor togtilbudet på Sørlandsbanen. Stoppmønsteret er også sikret langt bedre ved at det er definert som en del av togtilbudet.

Vest-Agder fylkeskommune har fått gjennomslag for en rekke av de høringsinnspillene som er gitt de senere år. Fylkeskommunens høringsuttalelse til avtalene og det planlagte togtilbudet i 2008, kan du lese i sin helhet her.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden