Den svenske Ansvarskomiteen har utredet den regionale organiseringen i Sverige med fokus på fremtidige utfordringer. I en utredning med tittel "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft" anbefaler komiteen en klarere oppgavefordeling mellom stat og kommunalt nivå og større og færre regioner. For å bedre samordningen mellom stat og kommune, foreslår komiteen "en fast ordning for samråd mellom staten og den kommunale sektoren."

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. mars 2007 | Skriv ut siden